01/04

Op 21 mei 2015 is het weer zover. De vier verenigingen waar armen het woord nemen organiseren samen met het netwerk tegen armoede en de provincie Vlaams-Brabant hun 5e presentatiedag tegen armoede. Centraal op deze presentatiedag staan solidariteit, participatie en de zorgwekkende maatschappelijke veranderingen in 2014. Wij blikken terug vanuit specifieke acties en projecten in 2014 én zoeken samen naar hoe we de toekomst tegemoet moeten gaan.

30/03

De buurtkrant voor de Ridderbuurt (uitgave vanuit de stad Leuven) zit in een nieuw kleedje. Mooi, fris en aangenaam om te lezen. In bijlage vind je de buurtkrant voor de periode april-juni 2015. Zoals steeds vind je er o.a. veel info over wat wij allemaal realiseren in deze buurt, maar ook andere acties/activiteiten vinden er een plaats. Meer info over deze krant: neem contact op met lieven@lampeke.be. Maar vooral, veel leesplezier.

29/03

Meer dan 17.000. Het kan dus wel. En dit is wat de politie telt, dus ... In weer en wind en op het einde met kletsnatte kleren. Bij mooi waar hadden we er minstens 35.000 gehad, dat is zeker.

18/03

Onze gezinsfietstocht met picknick is er opnieuw. Voor jong en oud. Iedereen welkom. Van 10.30 tot 15.00 uur. Meer info bijfrouke@lampeke.be. We kijken uit naar je komst.

18/03

Den Tube geeft er een lap op. Ze fuiven op vrijdag 3 april met een friend-ship-party vanaf 20.00 uur. Meer info bij dentube@lampeke.be. Meer info vind je hier. Allen daarheen, zeggen wij dus.

17/03

Vanuit de participatiedag op 31 januari, georganiseerd door de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen (Stad Leuven), werd er een inspiratieboekje gemaakt 'Bruggen bouwen tussen Cultuur'. Dit boekje zorgt voor inspiratie voor alle mensen, die deze thematiek belangrijk vinden. Je kan het hier inkijken en downloaden. Specifiek vanuit onze buurtwerking vind je veslaggeving over ons koor op blz. 9 en 12. Veel lees- en insipratieplezier.

10/03
Ausy Belgium zamelde met onze kerstballenactie 2500 euro in ten voordele van ’t Lampeke. Het geld dat AUSY Belgium dit jaar schenkt aan ’t Lampeke, zal gebruikt worden binnen kinderwerking Fabota. Karin Nelissen, coördinator van Buurtwerk ’t Lampeke, vertelde op de nieuwsbrief van Ausy Belgium wat ze van plan zijn met deze financiële steun:
 
“De kinderen bij Fabota bezitten heel veel kracht en talent. Wij willen hier als werking sterk op inzetten.