buurt- en wijkontwikkeling

’t Lampeke vindt het belangrijk om mee te werken aan een fijne en leefbare buurt. Daarom ondersteunen we verschillende acties in de Ridderbuurt. Een aantal voorbeelden:
  • ondersteunen van het ontmoetingslokaal in het Vriesenhof
  • opruimacties op het pleintje aan de sociale woonblok van de Petermannenstraat
  • ondersteunen en opvolgen van vergaderingen en activiteiten van de buurtraad en verschillende straatscomit├ęs
  • opvolgen van de bewonersvergaderingen van Dijledal voor de sociale woonblokken binnen de buurt
  • groepen de buurt leren kennen via een buurtwandeling (link leggen naar buurtwandelingen in alg stuk)
  • doorgeven van problemen en opmerkingen van bewoners aan Stad Leuven, …
Voor dit alles wordt nauw samengewerkt met de wijkmanager van Stad Leuven.
 
Drie keer per jaar zitten we samen met de wijkagenten, de wijkmanager, de stadswachten en de sociale huisvestigingsmaatschappij samen om knelpunten in de wijk te bespreken en onze aanpak op elkaar af te stemmen.
 
Ook de stadswachten zijn vaak aanwezig in het buurthuis. Als je iets wil melden, kan je steeds binnenspringen. Ze bezoeken ook de nieuwe bewoners in de wijk. Die krijgen een brocure "thuis in de wijk", de buurtflits en een wijkkrant. De stadswachten werken ook mee aan buurtactiviteiten.
 
Als er plannen zijn voor de heraanleg van straten, geven we opmerkingen door aan de stad. We zijn ook aanwezig op de bewonersvergaderingen.