erkenningen en subsidies

Als buurtwerking hebben we enkele belangrijke structurele erkenningen, gekoppeld aan subsidies. Dit is essentieel in ons bestaan en het verder kunnen uitbouwen van onze werking. We zijn er – door onze geschiedenis heen - een belangrijk deel van onze subsidies structureel te maken. Dit zorgt voor zekerheid en maakt het mogelijk om kwaliteitsvolle toekomstplannen te maken binnen een meerjarenperspectief, zonder elk jaar opnieuw te moeten afwachten of we dit wel betaald zullen krijgen. We beschouwen deze belangrijke erkenningen ook als een erkenning en waardering voor ons jarenlange werk.

De stad Leuven: we hebben een erkenning en krijgen subsidies voor de realisatie van een geïntegreerde buurtwerking met een aanbod voor kinderen (kinderwerking Fabota) en jongeren (jongerenwerking den Tube). Natuurlijk is er binnen dit aanbod ook veel aandacht voor de ouders en het werken met de gezinnen. Daarnaast is er een aanbod voor volwassenen (buurthuis 't Lampeke). De middelen van de stad zorgen voor drie personeelsleden en werkingsmiddelen per deelwerking. Sinds 2017 krijgen wij vanuit de stad Leuven ook een subsidie (via Vlaanderen) voor onze werking preventieve gezinsondersteuning. Met deze middelen besteden wij extra aandacht aan onze gezinswerking met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Vereniging waar armen met woord nemen (VWAHWN): wij zijn erkend als één van de meer dan 50 verenigingen waar armen het woord nemen. Wij krijgen hiervoor vanuit Vlaanderen (departement Welzijn) een subsidie. De VWAHWN nemen bundelen hun krachten binnen het Netwerk tegen Armoede.

Projectsubsidies: daarnaast maken we voortdurend dossiers op om specifieke projecten gefinancierd te krijgen. Deze projecten voeden onze basiswerking en het beleidsmatig werken. Het gaat hierbij zowel over korte projecten als over projecten die over meerdere jaren lopen. We waken er heel sterk voor dat deze projecten ingebed zijn in de basiswerking en achteraf (in een bepaalde vorm) kunnen blijven bestaan. Voor deze projectsubsidies verwijzen we telkens naar het jaarboek.