Kunnen laptops na de digitale ook de sociale kloof dichten?

Kunnen laptops na de digitale ook de sociale kloof dichten?

In dit artikel gaat Klasse in gesprek met Karin Nelissen, onze coördinator. Het artikel gaat over digitaliteit in tijden van Corona, maar ook er na. Over het belang van ondersteuning én niet alleen het leveren van laptops.Over het investeren in mensen en niet alleen in machines. In het bijhorende filmpje komt ook Roni aan bod. Roni is een jongere, die actief is en een plek gevonden heeft in onze jongerenwerking den Tube. Veel kijk- en leesplezier. En je mag dit artikel zeker verder verspreiden.