wonen en energie

Betaalbaar wonen in Leuven is voor veel van onze bezoekers geen evidente zoektocht. Nochtans heeft Leuven als studentenstad een groot aanbod aan kamers en studio’s maar die zijn niet altijd toegankelijk voor niet-studenten. De huurprijzen voor appartementen en huizen zijn de laatste jaren ook blijven stijgen. Ondanks het feit dat er in groot-Leuven een ruim aanbod aan sociale woningen is, blijft de nood hoog. De sociale huisvestingsmaatschappijen in de stad kampen dan ook met lange wachtlijsten.

Dit en nog andere vragen, problemen en ervaringen brengen bezoekers van buurtwerk ‘t Lampeke samen in de werkgroep wonen die maandelijks samenkomt in het buurthuis. Met deze werkgroep bereiden we acties voor om de woonproblematiek van de laagste inkomensgroepen in Leuven aan te kaarten bij het beleid. Geregeld organiseren we ook een overlegmoment met een ruime groep of een vorming. Om een antwoord te bieden op de concrete woonvragen van mensen organiseren we wekelijks een juridische permanentie en een woonpermanentie. Vanuit deze permanenties kunnen we verdere stappen zetten met mensen of een doorverwijzing doen naar bv de Huurdersbond, crisisopvang, OCMW,... Meer en meer constateren we dat mensen een centralisatie van woondiensten nodig vinden en zoeken naar meer woonbegeleiding bv samen een geschikte woning vinden, samen een pand bezichtigen, hulp bij het invullen van documenten...
 
Elke zes weken nemen we deel aan de overleggroep Wonen van het Vlaams Netwerk. Via deze overleggroep onderhouden we contacten zowel met het werk van andere verenigingen waar armen het woord nemen , als met de beleidsmakers op Vlaams niveau en slagen we erin om rond de tafel te zitten met de bevoegde kabinetten.
 
Wil je meewerken met de werkgroep Wonen?
 
Data vergaderingen: 
  • Donderdag 09/06/2011, buurthuis, van 13u30 tot 15u00
  • Vanaf september 2011 hervatten we de werkgroepvergaderingen: juiste data volgen later.
    Share