adviesnota buitenschoolse opvang als sterke schakel van geïntegreerd lokaal beleid

Samen met het Netwerk tegen Armoede, Demos, LEVL en de gezinsbond maakte buurtwerk ’t Lampeke een aviesnota vanuit de decretale transitie van de buitenschoolse kinderopvaninitiatieven van het Vlaamse naar het lokale niveau. Deze nota benoemt een grote bezorgdheid rond de plek van kwetsbare kinderen binnen deze transitie. Je kan deze adviesnota hier lezen.