cultuur

Naar een voorstelling of een optreden gaan, zelf theater maken of creatief zijn, gewoon eens op daguitstap of zelfs op reis… Cultuur beleven en deelnemen  aan cultuur kan vooral leuk zijn. Het kan echter ook een hefboom zijn voor mensen om uit een armoedesituatie te geraken, of gewoon om eens buiten te komen en hun sociaal isolement te doorbreken.

Daarom organiseren we jaarlijks heel wat culturele activiteiten in het buurthuis. Genieten staat centraal en dit kan zowel op een passieve als op een actieve manier.

Onder actieve cultuurparticipatie verstaan we zelf creëren, zelf doen. Tijdens onze woensdagnamiddagactiviteiten organiseren we regelmatig knutselnamiddagen waar mensen hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Daarnaast bewaken we onze goede relatie met Cie Tartaren, een sociaal-artistieke werking die ontstaan is vanuit buurtwerk ’t Lampeke. Zij houden zich bezig met theater en aanverwante artistieke werkvormen (schrijfgroepen, bewegingstheater,…). Mensen die hier zin in hebben kunnen op die manier makkelijk bij de Cie aansluiten.

We willen mensen ook op een minder actieve manier van cultuur laten genieten. Buurtwerk ’t Lampeke is lid van het steunpunt vakantieparticipatie, het fonds vrijetijdsparticipatie van Welzijnszorg en van het Leuvense Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Door deze lidmaatschappen kunnen we mensen in armoede kortingen geven om bijvoorbeeld op uitstap te gaan, op vakantie te gaan of om deel te nemen aan culturele manifestaties. Voor een aantal culturele activiteiten blijkt de drempel nogal hoog te liggen. Vooral het niet kennen van het aanbod en het niet weten hoe je er gebruik van maakt, houdt mensen tegen om aan cultuur deel te nemen. Daarom stellen we jaarlijks, samen met onze bezoekers, een programma samen van cultuuruitstappen. Dit programma is zo opgebouwd dat er voor elk wat wils in zit. We bewaken ook dat zo veel mogelijk verschillende podiumkunsten aan bod komen (opera, musical, theater, muziek,…). Op deze manier geven we mensen de mogelijkheid het cultuuraanbod te leren kennen en hun eigen ‘goesting’ te vinden in het Leuvense cultuuraanbod. Om de twee jaar koppelen we aan één van de cultuuruitstappen een kleine vorming zodat mensen zich nog meer kunnen verdiepen in een bepaalde artistieke werkvorm. 

Naast het aanbieden van cultuur houden we vanuit de werking ook een vinger aan de pols van het beleid. Door actief mee te werken aan allerhande overleggroepen en inspraakorganen proberen we het cultuuraanbod en de organisatie ervan beter af te stemmen op mensen in armoede. Via beleidsparticipatie proberen we zoveel mogelijk drempels weg te werken om mensen te laten deelnemen aan cultuur.

Naast ons lidmaatschap van de kerngroep ’Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie’ nemen we maandelijks deel aan de overleggroep Cultuur en Vrije tijd van het Vlaams Netwerk. Via deze overleggroep onderhouden we contacten met beleidsmakers op Vlaams niveau en slagen we erin om rond de tafel te zitten met belangrijke actoren uit het Vlaams cultuurlandschap (vb: Music Hall, Opendoek, Steunpunt Vakantieparticipatie, …)

 

    Share